Akvariefisk, akvarier og utstyr 

Ved kjøp av akvarium bør man først tenke på hvilke fisker man ønsker å ha i akvariet med tanke på størrelsen på akvariet. Det er som oftest størrelsen på akvariet som setter begrensningene for hvilke fisker du kan ha.  Større akvarium er som regel enklere å holde, enn mindre, fordi vannkvaliteten er mer stabil.

Garantert mer fornøyd

Du vil bli mer fornøyd med et stort utvalg av fisk og planter i ditt akavrium. Mange fisker blir store, noen vil ha mer svømmeplass enn andre og noen liker å være i stim.

Hold av fisk og akvarium

Plassering og oppstart av akvarium med gullfisk

Plassering av akvariet er også en viktig del. Unngå å sette det ved et vindu med sollys. For mye lys vil kunne gi uønsket algevekst. Ved oppstart anbefales det å starte med noen få hardføre fisker for å bygge opp et godt miljø med sunne, vannrensende bakterier som vil være etablert etter 4-6 uker. Hold et øye med fiskene med tanke på nitritforgiftning som ofte kan forkomme i nystartede akvarium. Dette vises oftest med at fiskene puster/gjellene går raskere enn normalt, eller om fiskene står i vannoverflaten og gisper etter luft. Førstehjelp: Skift deler av vannet umiddelbart, sjekk at vannstrømmen fra filteret bryter overflaten så oksygenmangel ikke oppstår og sjekk også at temperaturen ikke er for høy eller lav. Ta med akvarievann som testes i butikken for å se om vannet har de riktige verdiene. Spesielt viktig er dette når du skal kjøpe nye fisker eller ved mistanke om sykdom. I et nyoppstartet akvarium er det spesielt viktig å fôre lite, så filteret får tid for å gro seg til med alle de nødvendige bakteriene.

Vedlikehold av akvarium

Det finnes flere vannforbedringsmidler som hjelper kan hjelpe deg i gang med det nyoppstartede akvariet. Det viktigste er uansett å skifte vann regelmessig og fôre i passende mengder. Det er mange forskjellige fiskearter som finnes i butikkene med mange forskjellige behov. Rådfør deg med betjeningen som vil hjelpe deg og finne de riktige artene som passer i ditt akvarium, og går godt sammen med de fiskene du eventuelt har fra før. Lag et hyggelig miljø med akvarieplanter, trerøtter og annen akvariedekor. Normalt vedlikehold av et akvarium er minimum 25% vannskifte hver uke. Filter renses ved behov. Gi så mye mat som du ser at fiskene spiser i løpet av et par minutter.

Ønsker du mere informasjon finner du mattilsynets veiledning her: Hold av akvariefisk Mattilsynet